Rebecca Hermann - rebeccahhermann4@gmail.com

Unfamiliar with this type of scam? See Here.
NOTICE: The Emails Below Are All Scams.
Click here to read why the email below is definitely a scam. Click here for more information about this particular type of scam.
Previous topic Next topic
User avatar
ShapeShifter
Scammer Slammer
Scammer Slammer
Posts: 1098
Joined: 10 Feb 2020

Rebecca Hermann - rebeccahhermann4@gmail.com

Post by ShapeShifter »

from: Rebecca Hermann <clarissefolquet1@gmail.com>
reply-to: rebeccahhermann4@gmail.com
date: Oct 5, 2020, 8:37 AM
subject: Najdrahší
mailed-by: gmail.com

The most expensive,

Hello and thank you for your attention. I want you to read my e-mail carefully and help me with the implementation of this project. I am Miss Rebecca Hermann, and I humbly write for your partnership and assistance in the transfer and investment of my $ 6,500,000.00 (six million five hundred thousand US dollars) inheritance funds, which my late beloved father deposited in a bank before his death.

I want to assure you that this fund was legally acquired by my late father and has no criminal background. My father legally acquired this fund through a legal business before being poisoned to death during his business trip. My father's death was planned by his relatives who had traveled with him during this period of his business trip. Because after 3 months of my Father's death, His relatives began demanding and selling all of my late father's real estate.

My late father's relatives do not know the $ 6,500,000.00 (six million five hundred thousand US dollars) that my late father deposited in a bank, and my late father secretly told me before he died that I should look for a foreign partner in any country of my choice. where I will transfer these funds for my own purposes.

Help me transfer these funds to your account for business purposes in your country. I made this decision because I suffered from many humiliations from my late father's relatives. I am currently communicating with the director of the bank where my late father deposited this money. I explained to the director of the bank the urgency needed to ensure the transfer of the fund abroad so that I could leave this country for my own safety. The director of the bank assured me that the fund would be transferred as soon as I introduced someone who would be honest about receiving the fund in that currency.

We assure you that the bank will transfer funds to your account and there will be no problem. This transaction is 100% risk free and legitimate. I am willing to offer you 30% of the total amount as compensation for your efforts / deposit after the successful transfer of this fund to your account. You can also help me donate 10% to charities and mothers' homes without mothers in your country.

All I want to do for you is to become my foreign partner so that the bank can transfer this fund to your account to enable me to live in this country. Please, I will now need your urgent help due to my current condition. If you fully accept the cooperation with me for this purpose, please let me know your interest by replying so that I can provide you with the necessary information and details on how to proceed, I will offer you 30% of the money for your help and assistance in resolving this issue.

We appreciate your urgent response.
Sincerely

Rebecca Hermann

---

Najdrahší,

Dobrý deň a ďakujem za pozornosť. Chcem, aby ste si pozorne prečítali môj e-mail a pomohli mi s realizáciou tohto projektu. Som slečna Rebecca Hermannová a s pokorou píšem o vaše partnerstvo a pomoc pri prevode a investovaní mojich dedičských fondov vo výške 6 500 000,00 USD (šesť miliónov päťstotisíc amerických dolárov), ktoré môj zosnulý milovaný otec uložil v banke pred smrťou.

Chcem vás ubezpečiť, že tento fond legálne získal môj zosnulý otec a nemá žiadne kriminálne pozadie. Môj otec legálne získal tento fond legálnym podnikaním predtým, ako bol počas svojej pracovnej cesty otrávený na smrť. Úmrtie môjho otca plánovali jeho príbuzní, ktorí s ním cestovali počas tohto obdobia jeho služobnej cesty. Pretože po 3 mesiacoch smrti môjho Otca začali Jeho príbuzní požadovať a predávať všetky nehnuteľnosti môjho zosnulého otca.

Príbuzní môjho zosnulého otca nepoznajú 6 500 000,00 USD (šesť miliónov päťstotisíc amerických dolárov), ktoré môj zosnulý otec uložil v banke a môj zosnulý otec mi pred smrťou tajne povedal, že by som mal hľadať zahraničného partnera v ktorejkoľvek krajine podľa môjho výberu, kam prevediem tieto prostriedky na svoje vlastné účely.

Pomôžte mi previesť tieto prostriedky na váš účet na obchodné účely vo vašej krajine. Prijal som toto rozhodnutie, pretože som trpel mnohými poníženiami od príbuzných môjho zosnulého otca. V súčasnosti som komunikoval s riaditeľom banky, kde môj zosnulý otec uložil tieto peniaze. Riaditeľovi banky som vysvetlil naliehavosť potrebnú na zaistenie prevodu fondu do zahraničia, aby som kvôli svojej bezpečnosti mohol z tejto krajiny odísť. Riaditeľ banky ma ubezpečil, že fond bude prevedený, akonáhle predstavím niekoho, kto bude čestný, že bude fond v tomto mene prijímať.

Uisťujeme vás, že banka prevedie prostriedky na váš účet a nebude žiadny problém. Táto transakcia je 100% bez rizika a legitímna. Som ochotný ponúknuť vám 30% z celkovej sumy ako náhradu za vaše úsilie / vklad po úspešnom prevode tohto fondu na váš účet. Pomôžete mi tiež darovať 10% charitatívnym organizáciám a domovom pre deti bez matiek vo vašej krajine.

Všetko, čo pre vás chcem urobiť, je stať sa mojim zahraničným partnerom, aby banka previedla tento fond na váš účet, aby mi umožnila žiť v tejto krajine. Prosím, teraz budem potrebovať vašu urgentnú pomoc kvôli môjmu súčasnému stavu. Pri úplnom prijatí spolupráce so mnou ohľadom tohto účelu mi láskavo oznámte svoj záujem odpoveďou, aby som vám poskytol potrebné informácie a podrobnosti, ako ďalej postupovať, ponúknem vám 30% peňazí za vašu pomoc a pomoc pri riešení tohto problému.

Vašu urgentnú odpoveď oceníme.
S Pozdravom
Rebecca Hermann
WARNING: Do not contact the sender of the above email nor provide them with any of your personal information or personal documents because this email is a fraudulent criminal scam designed only to steal your money. All claims made within the above email are 100% lies fabricated by an internet scammer and this scammer will never provide you with any money, assets, merchandise, friendship, romance, or anything of value. Scammers operate using totally fake identities, thus their name (and any employment, occupation or location information that they provide) is always all completely fraudulent. And any file attachments that they send you of personal ID cards, documents (government, corporate, legal, or financial), or any photographs will all be forged or stolen and the files may contain viruses. Any links to websites that they send you should also be avoided as they may be malicious and contain malware. In conclusion, do not send any money to this scammer or you will lose it permanently. If you communicate with this scammer then you also risk having your identity stolen (and used for illegal activities) plus you may fall deeper into financial, legal, and physical danger. See here to learn how we know that the above email is definitely a scam. Contact us here if you had any interactions with a scammer and need support.

User avatar
Heavy Uploader
Scam Stopper
Scam Stopper
Posts: 982
Joined: 25 Feb 2020

Rebecca Hermann - rebeccahermann587@yahoo.com

Post by Heavy Uploader »

from: Rebecca Hermann <rebeccahhermann4@gmail.com>
reply-to: rebeccahermann587@yahoo.com
date: Oct 12, 2020, 7:02 AM
subject: Re:
mailed-by: gmail.com

Hello My Beloved One in Christ.

It is true that this letter may come to you as a surprise. Nevertheless, I humbly ask you to give me your attention and hear me well. My name is Mrs Rebecca Hermann from United States of America. I am married to Mr. Anthony Hermann who once worked with our Embassy in Germany and he also worked in an embassy in London for a period of 16 years before he died.

We were married for 25 years without a child before he died after a brief illness. Since his death I decided not to remarry due to my religious belief. When my late husband was alive he deposited the sum of USD$10.500.000.00 (Ten Million Five Hundred Thousand United State American dollars) with a Bank here in America. Presently this money is still in the custody of the Bank. Recently, my Doctor told me that I would not last for the next Four months due to my cancer illness.

Having known my condition, I decided to donate this money to churches, organization or good person that will utilize this money the way I am going to instruct herein.

I want you to use this money for churches, Charity organization, orphanages, widows and other people that are in need. l took this decision because I don't have any child that will inherit this money. Moreover, my husband's relatives are not close to me since I develop a Cancer problem and it had been their wish to see me dead in order to inherit his wealth since we have no Child. These people are not worthy of this inheritance. This is why I am taking this decision to contact you and donate this fund to you in order for you to use it for the charity works.

As soon as I receive your reply I will give you the contact of the Bank here in United States of America where this money is deposited. I will also issue a letter of authorization to the bank that will prove to you the present beneficiary of this money. I also want you to always put me in your prayers.

Any delay in your reply may give me room to look for another good person for this same purpose. Please assure me that you will act accordingly as I stated above.

Thanks and Remain blessed.

Yours beloved sister in Christ,

Mrs Rebecca Hermann
WARNING: Do not contact the sender of the above email nor provide them with any of your personal information or personal documents because this email is a fraudulent criminal scam designed only to steal your money. All claims made within the above email are 100% lies fabricated by an internet scammer and this scammer will never provide you with any money, assets, merchandise, friendship, romance, or anything of value. Scammers operate using totally fake identities, thus their name (and any employment, occupation or location information that they provide) is always all completely fraudulent. And any file attachments that they send you of personal ID cards, documents (government, corporate, legal, or financial), or any photographs will all be forged or stolen and the files may contain viruses. Any links to websites that they send you should also be avoided as they may be malicious and contain malware. In conclusion, do not send any money to this scammer or you will lose it permanently. If you communicate with this scammer then you also risk having your identity stolen (and used for illegal activities) plus you may fall deeper into financial, legal, and physical danger. See here to learn how we know that the above email is definitely a scam. Contact us here if you had any interactions with a scammer and need support.

User avatar
Heavy Uploader
Scam Stopper
Scam Stopper
Posts: 982
Joined: 25 Feb 2020

Rebecca Hermann - rebeccahermann587@yahoo.com

Post by Heavy Uploader »

from: Rebecca Hermann <rebeccahhermann4@gmail.com>
reply-to: rebeccahermann587@yahoo.com
date: Oct 14, 2020, 11:55 AM
subject: Re:
mailed-by: gmail.com

My beloved,
How are you doing today, please i want to know what is going on because it has been long i hear from you and i dont know what is really going on.
I have been waiting to know the outcome of the fund to know what you and the bank are going through.
Please give me feedback and tell me what is going on and i just send your email contact to the bank so that they will contact you for the transaction.
Thanks and remain blessed, and i will be waiting for your urgent reply.
Yours beloved Sister in christ,
Mrs Rebecca Herman
WARNING: Do not contact the sender of the above email nor provide them with any of your personal information or personal documents because this email is a fraudulent criminal scam designed only to steal your money. All claims made within the above email are 100% lies fabricated by an internet scammer and this scammer will never provide you with any money, assets, merchandise, friendship, romance, or anything of value. Scammers operate using totally fake identities, thus their name (and any employment, occupation or location information that they provide) is always all completely fraudulent. And any file attachments that they send you of personal ID cards, documents (government, corporate, legal, or financial), or any photographs will all be forged or stolen and the files may contain viruses. Any links to websites that they send you should also be avoided as they may be malicious and contain malware. In conclusion, do not send any money to this scammer or you will lose it permanently. If you communicate with this scammer then you also risk having your identity stolen (and used for illegal activities) plus you may fall deeper into financial, legal, and physical danger. See here to learn how we know that the above email is definitely a scam. Contact us here if you had any interactions with a scammer and need support.

Previous topic Next topic

Return to “Business Relationship Scams”